De standaard periodieke bijdrage per bedrijf bedraagt  € 13,95 per maand, per bedrijf welke geldig is voor 1 bedrijfspand, 1 domein en 1 deelnemer. Iedere deelnemer krijgt periodiek een (digitale) factuur voor de deelnemersbijdrage, welke steeds per 6 kalendermaanden vooruit dient te worden voldaan.

  • Per extra winkelpand (filiaal) en/of subdomein geldt een toeslag.
  • Eénmalige inschrijfkosten: € 50,- per aanmelding.

Inschrijvingen worden pas geëffectueerd na ontvangst van de volledige betaling op voorwaarde van accreditatie door het bestuur en acceptatie zonder voorbehoud van de Algemene Voorwaarden.
Facturen dienen – tenzij anders aangegeven – steeds binnen uiterlijk 14 dagen te worden voldaan. Indien deze niet tijdig wordt voldaan, te weten uiterlijk 14 dagen na de vervaldatum van de factuur, wordt de deelname aan de stichting beëindigd, zonder opschorting van de betalingsverplichting. Deelname is pas dan weer mogelijk nadat alle openstaande bedragen zijn voldaan alsmede een administratieve toeslag van € 50,- .

Alle facturen zijn zonder BTW en worden vooraf per 6 maanden gefactureerd en steeds stilzwijgend verlengd tenzij schriftelijk opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.