Welkom bij PCDokters

De stichting PCDokters is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk welke zich ten doel stelt om als branche-en belangenorganisatie op te treden voor computer(hulp)bedrijven en zelfstandige IT-professionals. We stimuleren en faciliteren het delen van kennis, samenwerking en inkoopvoordelen. Geaccrediteerde, deelnemende bedrijven zijn herkenbaar aan het PCDokters keurmerk logo.