Onze Geschiedenis

Digiprofs.nl

Oud deelnemers van Digiprofs herinneren zich ongetwijfeld nog de beroemde auto rally van Houten naar Rhenen.

De geschiedenis van Stichting PCDokters begint ergens medio 2007. Een organisatie genaamd Bocoh organiseerde in die periode gesponsorde meetings voor bedrijven die zich bezig hielden met Computerhulp aan huis. Deze evenementen werden ‘mede mogelijk gemaakt’ door commerciële product-presentaties door leveranciers van “Interessante ICT producten & diensten”.

Deze gezellige bijeenkomsten eindigden steevast met een gezellige borrel waar concullega’s uit het hele land de mogelijkheid hadden én namen om nader kennis met elkaar te maken. Langdurige vriendschappen werden hier gesloten en onderlinge deals en samenwerkingen kwamen tot stand. De naam Bocoh stond overigens voor “Branche Organisatie Computer Hulp“.

De firma Bocoh had ook een ‘broertje’, genaamd DigiProfs. DigiProfs had grotendeels hetzelfde management als de eerder genoemde Bocoh maar hield zich op een heel ander vlak bezig: het verkrijgen van leads. In de hoogtij jaren van DigiProfs stonden er pagina grote advertenties in de papieren versies van de Gouden Gids. De aangesloten bedrijven kregen vanuit een centraal callcenter (met zo’n bijzonder Engels accentje) leads aangeboden op basis van hun werkgebied. Die werd bepaald aan de hand van postcodes die je tegen betaling exclusief kon verkrijgen.

Bocoh, voorloper van PCDokters

Bocoh, een voormalige Brancheorganisatie voor Computerhulp bedrijven.

Beide organisaties zijn jaren geleden een stille dood gestorven. De leden ervan werden ondergebracht bij een commerciële brancheorganisatie die heden ten dage nog steeds bestaat en naar eigen zeggen ‘garanties’ biedt aan klanten uit de IT Sector. Niet iedereen was even gelukkig met deze nieuwe brancheorganisatie die vroeger door het leven ging onder de afkorting NLCW. Dit was tot 2010 een branche organisatie voor voornamelijk computerwinkels. Nogal wat computerbedrijven namen afscheid van deze nieuwe brancheorganisatie die in veler ogen te commercieel was geworden.

Toch bleef de wens om samen ‘iets’ te doen bestaan. Maar vele pogingen om een Vereniging van zelfstandige ICT-ers, Computer Professionals en computerexperts op te richten mislukten roemloos. De keuze voor een vereniging – met vaak een verloop van bestuur – bleek dan ook niet de beste keuze.

In dezelfde periode in 2010 het werd door een oud deelnemer van het voormalige Bocoh een besloten forum uit de grond gestamd. Dit forum werd ZePI  gedoopt. ZePI stond voor Zelfstandige en Professionele ICT’ers. Dit was het echte begin van PCDokters. Hier bleven gelijkgestemden contact met elkaar onderhouden over allerhande zaken waar ondernemers in onze branche mee te maken hebben.

ZePI, oud forum voor Professionele ICTérs, thans onderdeel van PCDokters

Het voormalige forum voor Zelfstandige en Professionele ICT’ers.

Eind 2013 heeft een voormalige collega, thans een informatica docent, met succes een aantal geïnteresseerde eigenaren van ICT bedrijven bij elkaar weten te brengen. Afgesproken werd om een non-profit organisatie op te richten en deze onder te brengen in een stichting met een dagelijks bestuur. De geboorte van het huidige PCDokters was een feit.

Na vele online en fysieke vergaderingen werd in augustus 2013 dan eindelijk de stichting PCDokters geopend voor inschrijvingen van deelnemers. Het oude forum van ZePI werd overgenomen door de nieuwe Stichting en bestaat nog steeds. Je treft hier onder andere de deals voor deelnemers in aan. De naam ZePI werd niet langer meer gebezigd en tegenwoordig spelen de populaire groep chats Apps een belangrijkere rol dan de fora van weleer.

Om het tempo erin te houden vergadert het huidige bestuur wekelijks waar alle relevante zaken aan bod komen zoals nieuwe deelnemers, aanvragen, financiën, activiteiten en wat dies meer zij. De deelnemers worden uitgenodigd om vergaderingen bij te wonen of kunnen hun wensen en input op andere manieren kenbaar maken.

Kortom, deze vereniging voor computerbedrijven is een echte “club” voor én door ICT ondernemers.
Wil je je ook aanmelden en deelnemer worden van PCDokters? Meld je dan hier aan.

 

Digiprofs, thans Stichting PCDokters

Veel oud-Digiprofs en Bocoh deelnemers zijn thans deelnemer van Branche organisatie Stichting PCDokters. Foto: Digiprofs meeting (2008) Zandvoort. Een der voormalig eigenaren was een fanatiek VW Endurance CUP Race liefhebber en nodigde zijn deelnemers regelmatig uit dit in levende lijve te aanschouwen.